CS-UDC Ord. Nº 07/2021 :: Modifica el Art. 8 del Reglamento del personal de planta transitoria

Modifica el Art. 8 de la Ord. Nº 05/2018 del Honorable Consejo Superior :: Reglamento del Personal de Planta Transitoria