Junta Electoral Res. N° 11 /2021 :: Modifica el Art. 1 de la Res. N⁰ 10 de la Junta Electoral